Úprava přístupu - zřícenina Skuhrov nad Bělou - data
Přístup:
Popis:
Mapa:
Jiná mapa:
Schéma přístupu:
Upravil:
Upravil:
E-mail: