Úprava přístupu - Starý dom - smer Terchová - data
Přístup:
Popis:
Mapa:
Schéma přístupu:
Upravil:
Upravil:
E-mail: