Úprava přístupu - Bivaque shelter near forge a la plez - data
Přístup:
Popis:
Mapa:
Schéma přístupu:
Upravil:
Upravil:
E-mail: