Úprava přístupu - Turistický příspěvek v sedle pod Čierťažou - data
Přístup:
Popis:
Mapa:
Schéma přístupu:
Upravil:
Upravil:
E-mail:
0 a 0 je