Přístřešek pod Somare
Přístřešek od stezky mezi Pangboche a Pheriche. ©Vasik (2010)