rovné místo v sedle Príslop
Schema přístupu k objektu.