Týřov zřícenina
Vlez do zčásti zasypaných prostor, kde se dalo ve dvou lidech přenocovat. (1999)