Seník nad Žibřidovicemi
Cesta před seníkem. ©Vasik (2011)