Trosky Búdy na Repisku
Stav koncem října/októbra 2011 ©Jarda Trnka (2011)