Přístřešek na Hraničkách
Krásné louky na Hraničkách, přístřešek dole vpravo u lesa, pohled od hranic. ©Kaja (2011)