Přístřešek na Obřích skálách
Přístřešek a Obří skály od jihovýchodu. ©Vasik (2006)