Přístřešek nad Vražedným potokem
Přístřešek od vrstevnicové cesty (cyklostezka) z Ramzovského sedla. ©Vasik (2006)