Opuštěný lom
Pozůstatky drtičky kamene jižně pod lomem ©Alex (2021)