Búda pod Liptovským hradom
Listopad 2006. ©Jelos (2006)