Starý dom - smer Terchová
Schema přístupu k objektu.