Bývalé vojenské byty
Výhled z příjemního bytu ©Hynďa (2016)