Rozhledna Anenský vrch
Rozhledna Anna - ochoz ©Hynďa (2016)