Bivak pod Purfi La
Výhled od bivaku údolím Zanskaru k severu. ©Vasik (2014)