Srub pod Jelení skálou
Od roku 2019 je srub uzamčen!! (2023)