Búda v Koprovej doline - ústie Hlinskej dol.
Rozcestník odbočky do Hlinskej doliny. ©Vasik (2012)