Búda v Koprovej doline - Pod Temnými Smrečinami
Křižovatka k Hladkému sedlu. ©Vasik (2011)