Přístřešek Jezerní stezka
Nouzové nocoviště ©Hynďa (2016)