Úprava přístupu - Chata válečných pozorovatelů - Orrdalsklint - data
Přístup:
Popis:
Mapa:
Schéma přístupu:
Upravil:
Upravil:
E-mail:
0 a 0 je