Přístřešek pod Somare
Ama Dablam a Somare. ©Vasik (2010)