Rozhledna Panorama, Chlebovice
Rozhledna Panorama (vrchní ochoz). ©Pedrera