Seník nad Stříbrnicemi
Leden 2019 - sena bylo opravdu málo ©Tomas (2019)