Búda Javorinka pod Kľakom
Obrázek boudy u ledna 2006. ©Vasik (2006)