Senník na Kovalovských lúkach
Interiér senníka ©Anton DALI Zahradnik (2017)