Rozdroze Tzrech Bukow
Pristresek na rozcesti modra-zluta-cervena ©scinkk (2013)