Přístřešek Pod Homolkou
Přístřešek od křižovatky modré značky s cyklotrasou 322. ©Vasik (2012)