Montserrat
Přístřešek od kostela sv. Petra a Pavla. ©Vasik (2012)